หอพักกุดรัง (หอพักอินเตอร์)
Gudrang Dormitory (International Dormitory)

ประเภทปรับอากาศ
(Air Condition Room)

รายวัน (Daily)

 • พัก 1 คน/ห้อง (Room for Single person) 400 บาท (400 Baht/room)
 • พัก 2 คน/ห้อง (Room for 2 persons (share room) 600 บาท (600 Baht/room)

รายเดือน (monthly)

 • พัก 1 คน (Single room) /ห้อง 5,000 บาท (5,000 Baht/room/person)
 • พัก 2 คน (share room (2 persons per room / 2,500 Baht/person/month) 5,000 baht/room/month

ค่าประกันห้องพัก  จำนวน  1,000 บาทต่อคน Security Deposits 1,000 baht/person

ค่าไฟฟ้า  หน่วยละ  5 บาท(คิดตามมิเตอร์ใช้จริง) Electricity bill 5 baht/ unit

ค่าประปา  100 บาทต่อคนต่อเดือน Water bill 100 baht/person/month

Condition: If students cannot stay longer than a month, students have to pay the room charge in daily

ประเภทพัดลม
(No Air-Condition)

รายวัน (Daily)

 • พัก 1 คน/ห้อง (Room for Single person) 300 บาท (300 Baht/room)
 • พัก 2 คน/ห้อง (Room for 2 persons (share room) 400 บาท (400 Baht/room)

รายเดือน (monthly)

 • พัก 1 คน (Single room) /ห้อง 3,600 บาท (3,600 Baht/room/person)
 • พัก 2 คน (share room (2 persons per room / 1,800 Baht/person/month) 3,600 baht/room/month

ค่าประกันห้องพัก  จำนวน  1,000 บาทต่อคน Security Deposits 1,000 baht/person

ค่าไฟฟ้า  หน่วยละ  5 บาท(คิดตามมิเตอร์ใช้จริง) Electricity bill 5 baht/ unit

ค่าประปา  100 บาทต่อคนต่อเดือน Water bill 100 baht/person/month

Condition: If students cannot stay longer than a month, students have to pay the room charge in daily

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

 • ห้องโถง
 • โต๊ะ , เก้าอี้
 • ตู้น้ำหยอดเหรียญ
 • เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
 • ปลั๊กไฟ
 • ห้องน้ำ

การรักษาความปลอดภัยและความสะอาดของหอพัก

 • มี รปภ. ตลอด 24 ชม.
 • มีระบบคีย์การ์ด
 • มีแม่บ้านทำความสะอาด
 • มีกล้องวงจรปิด ทั้งในอาคารและนอกอาคาร
 • มีไฟส่องสว่าง  ทั้งในอาคารและนอกอาคาร

ระยะทางระหว่างหอพักและมหาวิทยาลัย

 • อยู่ภายในมหาวิทยาลัย  
 • มีรถรางผ่านหน้าหอ
 • มีเซเว่นอีเลฟเวนใกล้กับหอพัก
 • มีโรงอาหาร(ตลาดน้อย)ใกล้กับหอพัก
สมัครเข้าหอพัก INFO
งานบริการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกเพื่อสมัคร
ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับงานบริการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 56 หมู่ 20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
 • +66 (0) 4 37 544 18
 • [email protected]