งานบริการหอพักนิสิตขอเชิญชวนนิสิตมหาวิทยาลัยม 
Read more
เป็นโครงการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ ที่จัดต่อเนื 
Read more
ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม -5 มิถุนายน 2565 ณ โ 
Read more
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหว 
Read more
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่ว 
Read more
สมัครเข้าหอพัก INFO
งานบริการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกเพื่อสมัคร
ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับงานบริการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 56 หมู่ 20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • +66 (0) 4 37 544 18
  • servicedorm.msu@gmail.com