หน้าหลัก

ตรวจสอบรายชื่อที่สมัครหอพัก
รายชื่อหอพัก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อหอ เพศ ประเภทหอพัก ราคา/ภาคเรียน ที่ตั้ง จำนวนที่รับได้/เตียง ตัวอย่างหอ
หอพักราชพฤกษ์ [ห้องน้ำในตัว] หอชาย 2 เตียง พัดลม 5,500 หอพักเขตพื้นที่ ในเมือง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักการเกด [ห้องน้ำในตัว] หอชาย 2 เตียง พัดลม 6,000 หอพักเขตพื้นที่ ในเมือง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักชวนชม [ห้องน้ำในตัว] หอหญิง 2 เตียง พัดลม 6,000 หอพักเขตพื้นที่ ในเมือง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักชงโค [ห้องน้ำในตัว] หอหญิง 2 เตียง พัดลม 6,000 หอพักเขตพื้นที่ ในเมือง ดูตัวอย่างหอพัก
Benchamat [Private toilet] สำหรับนิสิตต่างชาติเท่านั่น หอหญิง 2 เตียง air conditioner 7,500 Old campus area ดูตัวอย่างหอพัก
Inthanin [Private toilet] สำหรับนิสิตต่างชาติเท่านั่น หอชาย 2 เตียง Fan 7,500 Old campus area ดูตัวอย่างหอพัก
Parichat [Private toilet] สำหรับนิสิตต่างชาติเท่านั่น หอชาย 2 เตียง air conditioner 7,500 Old campus area ดูตัวอย่างหอพัก
Karawek [Private toilet] สำหรับนิสิตต่างชาติเท่านั่น หอหญิง 2 เตียง air conditioner 7,500 Old campus area ดูตัวอย่างหอพัก
Bhuttharaksa [Private toilet] สำหรับนิสิตต่างชาติเท่านั่น หอหญิง 2 เตียง air conditioner 7,500 Old campus area ดูตัวอย่างหอพัก
ชื่อหอ เพศ ประเภทหอพัก ราคา/ภาคเรียน ที่ตั้ง จำนวนที่รับได้/เตียง ตัวอย่างหอ
หอพักเชียงยืน [ห้องน้ำในตัว] หอชาย 2 เตียง ปรับอากาศ 6,400 หอพักเขตพื้นที่ ขามเรียง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักพยัคฆภูมิพิสัยพัดลม [ห้องน้ำรวม] หอชาย 3 เตียง พัดลม 4,000 หอพักเขตพื้นที่ ขามเรียง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักพยัคฆภูมิพิสัยปรับอากาศ [ห้องน้ำรวม] หอชาย 3 เตียง ปรับอากาศ 5,400 หอพักเขตพื้นที่ ขามเรียง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักบรบือ [ห้องน้ำในตัว หอหญิง 2 เตียง พัดลม 5,400 หอพักเขตพื้นที่ ขามเรียง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักโกสุมพิสัยพัดลม [ห้องน้ำรวม] หอหญิง 3 เตียง พัดลม 4,000 หอพักเขตพื้นที่ ขามเรียง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักโกสุมพิสัยปรับอากาศ [ห้องน้ำรวม] หอหญิง 3 เตียง ปรับอากาศ 5,400 หอพักเขตพื้นที่ ขามเรียง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักยางสีสุราช [ห้องน้ำในตัว] หอหญิง 4 เตียง พัดลม 4,000 หอพักเขตพื้นที่ ขามเรียง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักกันทรวิชัย [ห้องน้ำรวม] หอหญิง 2 เตียง พัดลม 6,000 หอพักเขตพื้นที่ ขามเรียง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักวาปีปทุม [ห้องน้ำรวม] หอหญิง 2 เตียง พัดลม 6,000 หอพักเขตพื้นที่ ขามเรียง ดูตัวอย่างหอพัก
Gudrang Dormitory (International Dormitory) หอชาย 3 เตียง Fan 7,500 New campus area ดูตัวอย่างหอพัก
ข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 2022-03-15
โดย Administrator
ข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 2023-05-29
โดย Administrator

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการสมัครเข้าหอพัก รอบที่3 ภาคเรียนที่ 1/2566

 1. นิสิตสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://dorm.msu.ac.th/MSU_DORM/https://dorm.msu.ac.th/MSU_DORM/  ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2566 จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2566
 2. นิสิตที่พักหอพักมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1/2566 และนิสิตที่มาจากพื้นที่ต่างจังหวัดหากประสงค์จะสมัครเข้าพักหอพักมหาวิทยาลัย ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 โดส และมีหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือเครื่องตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
 3. นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพัก ณ หอพักที่เปิดให้บริการ และทางระบบบริการการศึกษา REG MSU ของนิสต http://regpr.msu.ac.th/admit/home.asp
 4. หลังจากสมัคร นิสิตสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลเข้าระบบ จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2566 สามารถชำระเงินได้ผ่านQR code ของอัตราค่าบำรุงหอพักตามที่ขึ้นในระบบให้ชำระโดยการชำระผ่านระบบการศึกษา
 5. นิสิตที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักสามารถรายงานตัวเข้าหอพักพักได้ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป
 6. นิสิตที่ประสงค์พักด้วยกันให้แจ้งที่เจ้าหน้าที่ประจำหอพัก(เบอร์โทร.ตามหน้าเว็บไซต์) หรือโทรศัพท์ 043-754418 / 043-754305; เขตพื้นที่ในเมือง 043-970695 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
 7. นิสิตที่สมัครอยู่หอพักและได้รับสิทธิ์เข้าพักจะต้องพักในหอพักมหาวิทยาลัยเป็นระยะ
  เวลา 1 ปีการศึกษา (2 ภาคการศึกษา)
 8. เมื่อนิสิตชำระเงินค่าบำรุงหอพักเป็นที่เรียบร้อยและได้สละสิทธิ์ในภายหลังทาง
  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบำรุงหอพัก โดยให้เป็นไปตามประกาศการคืนเงินของมหาวิทยาลัย
 9. นิสิตสามารถเลือกที่จะพักในหอพักประเภทต่างๆ ได้ตามความต้องการ โดยสามารถ
  เหมาจ่ายค่าบำรุงหอพักตามอัตราค่าบำรุงหอพักประเภทนั้นๆ หากประสงค์จะพักกับเพื่อนที่มาด้วยกันให้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่หอพัก(หมายเลขโทรศัพท์ตามหน้าเว็บไซต์หอพัก)
 10. กรณีนิสิตชำระค่าบำรุงหอพักในอัตราเหมาจ่ายในภาคการศึกษาที่ 1 แล้วนิสิตต้อง
  ชำระค่าบำรุงหอพักในอัตราเหมาจ่ายในภาคการศึกษาที่ 2 ด้วย