หน้าหลัก

ตรวจสอบรายชื่อที่สมัครหอพัก
รายชื่อหอพัก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อหอ เพศ ประเภทหอพัก ราคา/ภาคเรียน ที่ตั้ง จำนวนที่รับได้/เตียง ตัวอย่างหอ
หอพักราชพฤกษ์ [ห้องน้ำในตัว] หอชาย 2 เตียง พัดลม 5,500 หอพักเขตพื้นที่ ในเมือง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักปาริชาติ [ห้องน้ำในตัว] หอชาย 2 เตียง พัดลม 6,000 หอพักเขตพื้นที่ ในเมือง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักการเกด [ห้องน้ำในตัว] หอหญิง 2 เตียง พัดลม 6,000 หอพักเขตพื้นที่ ในเมือง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักชัยพฤกษ์ [ห้องน้ำรวม] หอหญิง 2 เตียง other 2,000 หอพักเขตพื้นที่ ในเมือง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักปฐมเวศน์ [ห้องน้ำรวม] หอหญิง 2 เตียง other 2,000 หอพักเขตพื้นที่ ในเมือง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักการเวก [ห้องน้ำในตัว] หอหญิง 2 เตียง ปรับอากาศ 7,500 หอพักเขตพื้นที่ ในเมือง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักชวนชม [ห้องน้ำในตัว] หอหญิง 2 เตียง พัดลม 6,000 หอพักเขตพื้นที่ ในเมือง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักพุทรักษา [ห้องน้ำในตัว] หอหญิง 2 เตียง พัดลม 6,000 หอพักเขตพื้นที่ ในเมือง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักชงโค [ห้องน้ำในตัว] หอหญิง 2 เตียง พัดลม 6,000 หอพักเขตพื้นที่ ในเมือง ดูตัวอย่างหอพัก
หออินทนิล [ห้องน้ำในตัว] หอหญิง 2 เตียง พัดลม 6,000 หอพักเขตพื้นที่ ในเมือง ดูตัวอย่างหอพัก
ชื่อหอ เพศ ประเภทหอพัก ราคา/ภาคเรียน ที่ตั้ง จำนวนที่รับได้/เตียง ตัวอย่างหอ
หอพักเชียงยืน [ห้องน้ำในตัว] หอชาย 2 เตียง ปรับอากาศ 6,400 หอพักเขตพื้นที่ ขามเรียง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักพยัคฆภูมิพิสัยพัดลม [ห้องน้ำรวม] หอชาย 3 เตียง พัดลม 4,000 หอพักเขตพื้นที่ ขามเรียง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักพยัคฆภูมิพิสัยปรับอากาศ [ห้องน้ำรวม] หอชาย 3 เตียง ปรับอากาศ 5,400 หอพักเขตพื้นที่ ขามเรียง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักกุดรังปรับอากาศ [ห้องน้ำในตัว] หอหญิง 2 เตียง ปรับอากาศ 9,500 หอพักเขตพื้นที่ ขามเรียง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักกุดรังพัดลม [ห้องน้ำในตัว] หอหญิง 2 เตียง พัดลม 7,500 หอพักเขตพื้นที่ ขามเรียง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักบรบือ [ห้องน้ำในตัว] หอหญิง 2 เตียง พัดลม 5,400 หอพักเขตพื้นที่ ขามเรียง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักโกสุมพิสัยพัดลม [ห้องน้ำรวม] หอหญิง 3 เตียง พัดลม 4,000 หอพักเขตพื้นที่ ขามเรียง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักโกสุมพิสัยปรับอากาศ [ห้องน้ำรวม] หอหญิง 3 เตียง ปรับอากาศ 5,400 หอพักเขตพื้นที่ ขามเรียง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักยางสีสุราช [ห้องน้ำในตัว] หอหญิง 4 เตียง พัดลม 4,000 หอพักเขตพื้นที่ ขามเรียง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักกันทรวิชัย [ห้องน้ำรวม] หอหญิง 2 เตียง พัดลม 6,000 หอพักเขตพื้นที่ ขามเรียง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักวาปีปทุม [ห้องน้ำรวม] หอหญิง 2 เตียง พัดลม 6,000 หอพักเขตพื้นที่ ขามเรียง ดูตัวอย่างหอพัก
ข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 2020-06-02
โดย Administrator

เงื่อนไข

สมัครหอพักออนไลน์ ภาคการศึกษา 2564 รอบ3

1. นิสิตที่สมัครหอพักออนไลน์  ให้ชำระค่าบำรุงหอพัก ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564  หลังระยะเวลาที่กำหนด  มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การสมัครหอพัก

2. หากมีความประสงค์จะพักกับเพื่อน  ให้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่หอพักนั้นๆ

3. กรณีเข้าก่อนกำหนดวันชำระ ให้ชำระก่อนรายงานตัวเข้าหอพัก

# ติดต่อสอบถามโทร เขตพื้นที่ขามเรียง 043-754418 และ 043-754305 

เขตพื้นที่ในเมือง 043-970695 เบอร์ภายใน 2111 


*** กรอกรหัสนิสิตผิดหรือต้องการแก้ไขข้อมูล ติดต่อสอบถามได้ที่ 0918936440 

*** กรณีอยากอยู่ห้องพักด้วยกันกับเพื่อน / ย้ายหอพัก / ค่าบำรุงหอพักไม่ขึ้นในระบบ / ติดต่อเจ้าหน้าที่หอพักที่นิสิตสมัคร สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้ ในวันเวลาราชการ

หอพักบรบือ 06-1124-2518
หอพักเชียงยืน 08-5659-0392
หอพักพยัคฆภูมิพิสัย 08-0323-2326
หอพักโกสุมพิสัย 08-6228-6213
หอพักยางสีสุราช 08-0749-9933
หอพักกันทรวิชัย 08-1574-0744
หอพักวาปีปทุม 08-7233-3615
หอพักกุดรัง 09-5383-0592
หอพักราชพฤกษ์  09-0350-7004 / 043-970695
หอพักการเกด 08-4027-4122 / 043-970695
หอพักปาริชาติ 08-4027-4122 / 043-970695
หอพักชัยพฤกษ์ 08-4027-4122 / 043-970695
หอพักปฐมเวศน์ 08-4027-4122 / 043-970695
หอพักการเวก 08-4027-4122 / 043-970695
หอพักชวนชม 09-0350-7004 / 043-970695
หอพักชงโค 08-4027-4122 / 043-970695
หอพักพุทธรักษา 08-4027-4122 / 043-970695