Breaking News
Home / หอพักชายหญิงกรกนก

หอพักชายหญิงกรกนก

หอพักชายหญิงกรกนก (ที่ตั้งขามเรียง)

17,000/คน/เทอม

อุปกรณ์ภายในห้องและสวัสดิการ

ตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่านหนังสือ เตียงนอน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

087-6872230 ,043754172

ภาพบรรยากาศ

งานบริการหอพักนิสิต-งานอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร กองอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต. ขามเรียง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44150 Tel 043-754418 , 043-754305