Breaking News
Home / หอพักชาย ศิริลักษ์

หอพักชาย ศิริลักษ์

หอพักชาย ศิริลักษ์ (ที่ตั้งขามเรียง)

ห้องพักขนาด 3.5 x 6.5 เมตร ห้องน้ำในตัว
ห้องพัดลม ราคา 10,000 บาท /คน/ภาคเรียน พัก 1 คน ค่าประกันห้อง 2,000 บาท
ห้องพัดลม ราคา 5,000 บาท /คน/ภาคเรียน พัก 2 คน ค่าประกันห้อง 1,000 บาท

อุปกรณ์ภายในห้องและสวัสดิการ

ตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่านหนังสือ เตียงนอน , อินเตอร์เน็ต , ฟรีน้ำดื่ม ,

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 043-749205 มือถือ 086-8535317

ภาพบรรยากาศ

งานบริการหอพักนิสิต-งานอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร กองอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต. ขามเรียง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44150 Tel 043-754418 , 043-754305