Breaking News
Home / หอพักสตรี เสาวรส

หอพักสตรี เสาวรส

หอพักสตรี เสาวรส (ที่ตั้งขามเรียง)

ห้องพักขนาด 3.5 x 7.5 ห้องน้ำในตัว
ห้องพัดลม ราคา 12,500 บาท /คน/ภาคเรียน พัก 1 คน ค่าประกันห้อง 2,000 บาท
ห้องพัดลม ราคา 6,250 บาท /คน/ภาคเรียน พัก 2 คน ค่าประกันห้อง 1,000 บาท
ห้องปรับอากาศ ราคา 16,000 บาท /คน/ภาคเรียน พัก 1 คน ค่าประกันห้อง 4,000 บาท
ห้องปรับอากาศ ราคา 8,000 บาท /คน/ภาคเรียน พัก 2 คน ค่าประกันห้อง 2,000 บาท

อุปกรณ์ภายในห้องและสวัสดิการ

ตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่านหนังสือ เตียงนอน , ฟรีอินเตอร์เน็ต , ดื่ม , รปภ. เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ , ภาคเรียนที่ 3 พักฟรี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 043-749093 มือถือ 081-5450080

ภาพบรรยากาศ

งานบริการหอพักนิสิต-งานอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร กองอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต. ขามเรียง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44150 Tel 043-754418 , 043-754305