Breaking News
Home / หอพักหญิงพลอยภัทรา 2

หอพักหญิงพลอยภัทรา 2

หอพักหญิงพลอยภัทรา 2 (ที่ตั้งขามเรียง)

ห้องปรับอากาศ 14,500/ คน/เทอม
ห้องพัดลม 12,400/ คน/เทอม

อุปกรณ์ภายในห้องและสวัสดิการ

ตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่านหนังสือ เตียงนอน เครื่องทำน้ำอุ่น ,อินเตอร์เน็ต ,เคเบิ้ล TV,ระบบเตือนอัคคีภัย,ถังดับเพลิง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

043-754457 ,081-9146010

ภาพบรรยากาศ

งานบริการหอพักนิสิต-งานอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร กองอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต. ขามเรียง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44150 Tel 043-754418 , 043-754305