Breaking News
Home / หอพักหญิงเดอะณีช

หอพักหญิงเดอะณีช

หอพักหญิงเดอะณีช (ที่ตั้งขามเรียง)

18,000/คน/ภาคเรียน

อุปกรณ์ภายในห้องและสวัสดิการ

ตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่านหนังสือ เตียงนอน เครื่องทำน้ำอุ่น ,อินเตอร์เน็ต

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

081-5742742 , 087-9448844

ภาพบรรยากาศ

งานบริการหอพักนิสิต-งานอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร กองอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต. ขามเรียง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44150 Tel 043-754418 , 043-754305