Breaking News
Home / ข่าว สำหรับนิสิต / ประกาศนโยบายการเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่1

ประกาศนโยบายการเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่1

dsfsคลิกดูรายละเอียดประกาศนโยบายการเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่1

Check Also

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง กำหนดการยื่นเรื่องลาออกจากหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561

ติดต่อสอบถาม (ใ …