Breaking News
Home / ข่าว สำหรับนิสิต / ประกาศนโยบายการโอนย้ายทะเบียนบ้านเข้าบ้านเลขที่มหาวิทยาลัย

ประกาศนโยบายการโอนย้ายทะเบียนบ้านเข้าบ้านเลขที่มหาวิทยาลัย

dsfsคลิกดูรายละเอียดประกาศนโยบายการโอนย้ายทะเบียนบ้านเข้าบ้านเลขที่มหาวิทยาลัย

Check Also

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง กำหนดการยื่นเรื่องลาออกจากหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561

ติดต่อสอบถาม (ใ …