Breaking News
Home / ประชาสัมพันธ์ / ตรวจสอบค่าไฟหอพักชื่นชม หอพักนาดูน

ตรวจสอบค่าไฟหอพักชื่นชม หอพักนาดูน

ชื่นชมคลิก
นาดูนคลิก

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่หอพัก  หรือโทรศัพท์  043-754418, 043-754305

Check Also

ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมโครงการ “กีฬาชาวหอ” SPORT DORM 2018

ขอเชิญนิสิตหอพั …