Breaking News
Home / ข่าว สำหรับนิสิต / ประกาศนิสิตที่จะรายงานตัวเข้าหอพัก

ประกาศนิสิตที่จะรายงานตัวเข้าหอพัก

นิสิตที่จะรายงานตัวเข้าหอพักให้ติดต่อเข้าหอพักได้ในวันที่ 24-27 กรกฏาคม 2560

ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น.

รายงานตัวเข้าหอพักและติดต่อรับกุญแจห้องพักได้ที่หอพักที่ตนเองสมัครอยู่

**หลักฐานการรายงานตัวเข้าหอพัก  1. ใบสมัครเข้าหอพัก/ใบเสร็จการชำระเงิน**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร: เขตพื้นที่ขามเรียง  043-754418,043-754305

                                                          เขตพื้นที่ในเมือง  043-970695

หมายเหตุ งานบริการหอพักนิสิตไม่เปิดทำการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Check Also

ผลการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ ปีที่ 9