Breaking News
Home / ข่าว สำหรับนิสิต / กำหนดการยื่นเรื่องลาออกจากหอพัก ประจำปีการศึกษา3/2560

กำหนดการยื่นเรื่องลาออกจากหอพัก ประจำปีการศึกษา3/2560

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เรื่อง กำหนดการยื่นเรื่องลาออกจากหอพัก ประจำปีการศึกษา3/2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร เขตพื้นที่ขามเรียง หมายเลขโทรศัพท์ 043-754418,  043-754305 

                 เขตพื้นที่ในเมือง  หมายเลขโทรศัพท์ 043-970695

 

Download (PDF, 19KB)

Check Also

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1.เรื่อง แนวปฏิบัติและการเปิดรับสมัครเข้าหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 3/2561 2.เรื่อง แนวปฏิบัติและการรับสมัครนิสิตเก่าเข้าหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาล …