Breaking News
Home / ข่าว สำหรับนิสิต / ขั้นตอนการชำระเงินระบบ QR CODE

ขั้นตอนการชำระเงินระบบ QR CODE

ติดต่อสอบถาม (ในวันเวลาราชการเท่านั้น)

กองคลังและพัสดุ/กลุ่มงานการรับเงินโทร. 043-754446 หรืองานบริการหอพักนิสิต
เขตพื้นที่ขามเรียง 043-754418 / 043-754305 เขตพื้นที่ในเมือง 043-970695

Check Also

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1.เรื่อง แนวปฏิบัติและการเปิดรับสมัครเข้าหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 3/2561 2.เรื่อง แนวปฏิบัติและการรับสมัครนิสิตเก่าเข้าหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาล …