Breaking News
Home / ข่าว สำหรับนิสิต / ขั้นตอนการชำระเงินระบบ QR CODE

ขั้นตอนการชำระเงินระบบ QR CODE

ติดต่อสอบถาม (ในวันเวลาราชการเท่านั้น)

กองคลังและพัสดุ/กลุ่มงานการรับเงินโทร. 043-754446 หรืองานบริการหอพักนิสิต
เขตพื้นที่ขามเรียง 043-754418 / 043-754305 เขตพื้นที่ในเมือง 043-970695

Check Also

งานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุตรตักบาตร โครงการทำบุญหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการโครงการ …