Breaking News
Home / โครงการ/กิจกรรม / โครงการทำบุญหอพัก ปีการศึกษา 2559

โครงการทำบุญหอพัก ปีการศึกษา 2559

 

งานบริการหอพักนิสิตจัดโครงการทำบุญหอพัก มมส ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 งานบริการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการทำบุญหอพัก ประจำปี 2559  ณ ลานกิจกรรมหอพักยางสีสุราช เขตพื้นที่ขามเรียง พระสงฆ์ 9 รูป ณ ลาน หน้าหอพักพุทธรักษา-ชวนชม พระสงฆ์ 5 รูป โดยมีผู้บริหาร นักเรียน นิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมบุญตักบาตร
วัตถุประสงค์
เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและสืบสานให้เป็นประเพณีอันดีงามของหอพัก และเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตในการอยู่หอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าว: พีระชาติ ไชยเยส
ภาพ: งานบริการหอพักนิสิต

Check Also

โครงการเรื่องเล่าชีวิตวิถีใหม่เด็กหอใน มมส.

โครงการเปิดตัวเ …