Breaking News
Home / ข่าว สำหรับนิสิต / เปิดจองห้องพักงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558-2559

เปิดจองห้องพักงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558-2559

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปีการศึกษา  2558-2559

ที่มีความประสงค์เข้าพักในหอพักของทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สามารถดูรายละเอียดและติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้

อัตราค่าห้องพักงานพระราชทานปริญญาบัตร คิดในอัตราเหมาจ่าย

เข้าพักตั้งแต่วันซ้อมจนถึงวันรับจริง(รวม5วัน)

เขตพื้นที่ขามเรียง

(ห้องพักเต็ม) หอพักห้องน้ำรวม/ห้องพัดลม   อัตรา  1,500 บาท(อัตราเหมาจ่าย)  จัดสรรที่หอพักนาดูน ชั้น1  

(ห้องพักเต็ม) หอพักห้องน้ำในตัว/ห้องปรับอากาศ  อัตรา  2,250 บาท(อัตราเหมาจ่าย)  จัดสรรที่หอพักชื่นชม ชั้น1  

เขตพื้นที่ในเมือง

หอพักห้องน้ำในตัว/ห้องพัดลม   อัตรา  1,500 บาท(อัตราเหมาจ่าย)  จัดสรรที่หอพักอินทนิล  ชั้น 1-2

หมายเหตุ //  กรณีห้องน้ำรวม(หอพักนาดูน)  ทางงานหอพักนิสิต จำเป็นต้องแบ่งโซน ห้องน้ำ/ห้องอาบน้ำ  เพื่อความสะดวกในการใช้บริการของบัณฑิตหญิงและชาย  ดังนั้น  หากยอมรับเงื่อนไขการพักได้ จึงค่อยโทรศัพท์จองอีกครั้งตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้แล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  เขตพื้นที่ขามเรียง  043-754418,043-754305

                                                    เขตพื้นที่ในเมือง  043-970695
ติดต่อเขตพื้นที่ขามเรียง คุณสวนีย์ แท่นทอง  (เรื่องห้องพักงานรับพระราชทานปริญญาบัตร)

ติดต่อเขตพื้นที่ในเมือง คุณเพ็ญศริ มาพงษ์  (เรื่องห้องพักงานรับพระราชทานปริญญาบัตร)

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

การชำระเงิน  ชำระได้  2 ช่องทาง//คือ ด้วยตนเองที่สำนักงาน งานบริการหอพักนิสิต(ข้างตลาดน้อยมอใหม่) และทางธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่   51 หมู่ 20 ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม 44150

เงื่อนไข// การจ่ายเงิน หากทำการส่งเงินธนาณัติเรียบร้อย ให้โทรศัพท์แจ้งด้วย ภายใน 3 วันหลังจากการจองห้องพักเรียบร้อย

คลิกดาวโหลด

Check Also

เปิดรับสมัครเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ2

ประชาสัมพันธ์ & …