Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่

งานบริการหอพักนิสิตกองอาคารสถานที่มหวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.300 น. ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายรัตน์ แก้วแสนเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ นายกรกฎ ปาลีลาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานบริการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 15 ท่าน โดยเข้าศึกษาดูงานด้านรูปแบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับหอพักนิสิต พร้อมได้เข้าเยี่ยมชมหอพักต่างๆ เขตพื้นที่ขามเรียง

ภาพ: งานบริการหอพักนิสิต

ข่าว: พีระชาติ ไชยเยส

Check Also

เปิดรับสมัครเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ2

ประชาสัมพันธ์ & …