Breaking News
Home / ข่าว สำหรับนิสิต / บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จองห้องพักงานพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จองห้องพักงานพระราชทานปริญญาบัตร

สามารถเข้าพักหอพักได้ตั้งแต่วันที่  9-14 ธันวาคม 2559

ติดต่อขอรับกุญแจห้องพักได้ที่สำนักงานหอพักที่จองไว้

ตั้งแต่เวลา 08.30 น.– 20.30 น.

หมายเหตุ  ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าพักคือต้องชำระเงินเรียบร้อย

กรณีที่จองไว้แล้วแต่ยังไม่ชำระเงิน

   ให้ติดต่อชำระเงินได้ไม่เกินวันที่  5 ธันวาคม 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  เขตพื้นที่ขามเรียง  043-754418,043-754305

                                                      เขตพื้นที่ในเมือง  043-97069

Check Also

เปิดรับสมัครเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ2

ประชาสัมพันธ์ & …