Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการส่งงานสานต่อกรรมการนิสิตหอพัก ประจำปี 2560

โครงการส่งงานสานต่อกรรมการนิสิตหอพัก ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานสวัสดิการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรและนิสิต จัดโครงการส่งงานสานต่อกรรมการนิสิตหอพัก ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. ณ สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาตราจารย์ ดร.บพิธ บุปผโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรสำหรับกรรมการนิสิตดีเด่นและมอบนโยบายโครงการส่งงานสานต่อกรรมนิสิตหอพัก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 โดยมี นางฉันทลักษณ์ สาชำนาญ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ และ นายกรกฎ ปางลีลาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมนิสิตหอพักของปีที่ผ่านมาและมอบนโยบายในการทำงาน

การจัดโครงการส่งงานสานต่อกรรมการนิสิตหอพัก เพื่อสรุปการดำเนินงานของคณะกรรมการนิสิต ประจำปี 2559 และให้คณะกรรมการนิสิต ประจำปี 2560 ได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของการดำเนินงานที่ผ่านมา และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรคณะกรรมการนิสิตหอพักภายในหน่วยงานให้เกิดสามัคคีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การทำงานของแต่ละบุคคล เพื่อนำมาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการทำงาน ต่อไป

ดาวน์โหลดรูปภาพโครงการ

ข่าว : จิรศักดิ์ วงพรมบุตร

ภาพ : งานบริการหอพักนิสิต

Check Also

เปิดรับสมัครเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ2

ประชาสัมพันธ์ & …