Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการ “กีฬาชาวหอ” sport dormitory 2017

โครงการ “กีฬาชาวหอ” sport dormitory 2017

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 น. ณ ลานกิจกรรมด้านหลังหอพักยางสีสุราช งานบริการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ sport dormitory 2017 โดยมี นางฉันทลักษณ์ สาชำนาญ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ว่าที่ ร.ต.สันติสุข ทศไกร นักกิจการนักศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตหอพักได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหอพัก ให้นิสิตเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความบันเทิง สร้างขวัญกำลังใจในการร่วมกิจกรรมของหอพัก พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศความทรงจำที่ดีในการใช้ชีวิตอยู่ในหอพัก และอาจารย์สันทนา ภิรมย์เกียรติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ มอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน

ในการนี้ รองศาตราจารย์ ดร.บพิธ บุปผโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ กล่าวให้โอวาทพบปะแลกเปลี่ยนชีวิตการอยู่หอพัก ในมหาวิทยาลั มหาสารคาม

ภาพ/ข่าว : จิรศักดิ์ วงพรมบุตร
พีระชาติ ไชยเยส

Check Also

เปิดรับสมัครเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ2

ประชาสัมพันธ์ & …