Breaking News
Home / ข่าว สำหรับนิสิต / กำหนดการเข้าหอพักของนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการเข้าหอพักของนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา 2560

นิสิตสามารถเข้าหอพักได้ ในวันที่  19  พฤษภาคม  2560  เป็นต้นไป  ตั้งแต่เวลา  08.30 น.-16.30 น.

รายงานตัวเข้าหอพักและติดต่อรับกุญแจห้องพักได้ที่หอพักที่ตนเองสมัครอยู่

**หลักฐานการรายงานตัวเข้าหอพัก  1. ใบสมัครเข้าหอพัก/ใบเสร็จการชำระเงิน**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร: เขตพื้นที่ขามเรียง  043-754418,043-754305

        เขตพื้นที่ในเมือง  043-970695

Check Also

เปิดรับสมัครเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ2

ประชาสัมพันธ์ & …