Breaking News
Home / ข่าว สำหรับนิสิต / เชิญชวนนิสิตร่วมกิจกรรมทำบุตรตักบาตร โครงการทำบุญหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560

เชิญชวนนิสิตร่วมกิจกรรมทำบุตรตักบาตร โครงการทำบุญหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการโครงการทำบุญหอพัก

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ.เขตพื้นที่ขามเรียง (บริเวณหลังหอพักยางสีสุราช)

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ.เขตพื้นที่ ในเมือง (บริเวณหอพัก ชงโค,พุทธรักษา,ชวนชม)

 

เวลา 06.30 น.                      ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร

                                             

เวลา 07.00 น.                      พระสงฆ์เดินทางมาถึง นิสิตและบุคลากรเข้าแถวเพื่อรอใส่บาตร

เวลา 08.00 น.                      ผู้นำพิธี /ประธานจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกัน

เวลา 08.10 น.                      ประธาน บุคลากรและนิสิต ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหาร

                                             สังฆทานและปัจจัยแก่พระสงฆ์

เวลา 08.30 น.                      พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ (ให้พร)

เวลา 09.00 น.                      เสร็จสิ้นโครงการ

 

**หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**

 

Check Also

ผลการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ

ประกาศกองอาคารส …