Breaking News
Home / กิจกรรมนิสิต / เชิญชวนนิสิตใหม่ หอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมโครงการรับน้องหอพักประจำปีการศึกษา 2560

เชิญชวนนิสิตใหม่ หอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมโครงการรับน้องหอพักประจำปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม 2560 ณ หอพักที่ตนพักอาศัย
ประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหอพัก แนะนำบุคลากรภายในหอพักนิสิต
กิจกรรมนันทนาการ เล่นเกมชิงรางวัล และรับประทานอาหารว่างเครื่องดื่มร่วมกัน

Check Also

ผลการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ

ประกาศกองอาคารส …