Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจากมหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตสงขลา)

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจากมหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตสงขลา)

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหอพักกันทรวิชัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) อาจารย์สันทนา ภิรมย์เกียรติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ พร้อมด้วย นางฉันทลักษณ์ สาชำนาญ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ นายรัตน์ แก้วแสนเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ และเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรและนิสิตให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตสงขลา) นำโดย รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ผู้บริหารและนิสิตคณะกรรมการประสานงานหอพัก มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตสงขลา) พร้อมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังการบรรยายในด้านการบริหารงานหอพักนิสิตและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนิสิตคณะกรรมการหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมได้เข้าเยี่ยมชมหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามในครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว : จิรศักดิ์ วงพรมบุตร/งานบริการหอพักนิสิต มมส

Check Also

เปิดรับสมัครเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ2

ประชาสัมพันธ์ & …