Breaking News
Home / ข่าว สำหรับนิสิต / เรื่องการรายงานตัวเข้าหอพักประจำปีการศึกษา2561

เรื่องการรายงานตัวเข้าหอพักประจำปีการศึกษา2561

นิสิตสามารถรายงานตัวเข้าพักวันที่ 28 กรกฎาคม 2561

 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น.

รายงานตัวเข้าหอพักและติดต่อรับกุญแจห้องพักได้ที่หอพักที่ตนเองสมัครอยู่

**หลักฐานการรายงานตัวเข้าหอพัก  1. ใบสมัครเข้าหอพัก/ใบเสร็จการชำระเงิน**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร: เขตพื้นที่ขามเรียง  043-754418,043-754305

                                                          เขตพื้นที่ในเมือง  043-970695

 

Check Also

กีฬาชาวหอ มมส. Sport Dormitory 2019 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึง 20 พฤศจิกายน 2562

งานบริการหอพักน …