Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการ รับน้องใหม่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการ รับน้องใหม่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 24-31 กรกฎาคม 2560 ทางงานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ได้จัดโครงการรับน้องใหม่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอพักเขตพื้นที่ขามเรียงและเขตพื้นที่ในเมือง มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมี บุคลากร กรรมการหอพัก และนิสิตหอพัก เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวกมาก

การจัดโครงการ รับน้องใหม่หอพัก เพื่อประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรและกรรมการนิสิตในหอพัก กฎระเบียบหอพัก การเข้าพักอาศัยและการให้บริการต่างๆที่มีประโยชน์กับนิสิตภายในหอพัก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และกิจกรรมตอบคำถาม แสดงความสามารถ และจับฉลากมอบของรางวัลให้กับนิสิตที่เข้าร่วมประชุม

ดังนั้น งานบริการหอพักนิสิตจึงได้จัดทำโครงการรับน้องใหม่หอพัก ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อสร้างความประทับใจที่ดีและเป็นการต้อนรับนิสิตเข้าสู่หอพัก รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนิสิตในหอพักและการแนะนำข้อมูลต่างๆในการพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยแห่งนี้เพื่อให้นิสิตสามารถพัฒนาและเรียนรู้ในการใช้ชีวิตในรั้วมาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขและประสบผลสำเร็จ

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการต้อนรับและสร้างความประทับใจที่ดีให้กับนิสิตที่เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่และนิสิตในหอพัก
3. เพื่อเป็นการแนะนำให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย

 

 

ข่าว: พีระชาติ
ภาพ: งานบริการหอพักนิสิต

Check Also

ตรวจสอบรายชื่อคืนเงินค่าบำรุงหอพัก

คลิก รายชื่อคืน …