Breaking News
Home / ข่าว สำหรับนิสิต / ประกาศ ผลการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ ปีที่ 8

ประกาศ ผลการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ ปีที่ 8

 

ผลการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ ปีที่ 8

รางวัลชนะเลิศ  นายศุภณัฐ  รักพงษ์ หอพักเชียงยืน ห้อง 207

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  นายทินวุฒิ  ชัยสุวรรณ หอพักพยัคฆภูมิพิสัย  ห้อง 424

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  นางสาวมินตรา  จันฤาไชย หอพักยางสีสุราช ห้อง 528

ชมเชย

 1. นางสาวสุชานาถ  จันทร์กลิ่น หอพักยางสีสุราช ห้อง 117
 2. นางสาวณัฐกานต์ ศรีขัดเค้า หอพักกันทรวิชัย ห้อง 229
 3. นางสาวณิชาภัทร ขันทะชัย หอพักบรบือ ห้อง 430
 4. นายภูรินทร์ ทองโสม  หอพักพยัคฆภูมิพิสัย ห้อง 107
 5. นายนราธิป พิมพ์ภูคำ  หอพักพยัคฆภูมิพิสัย ห้อง  233
 6. นางสาวธิดารัตน์ กองศรี  หอพักกุดรัง ห้อง 302
 7. นางสาวสุธิดา ลังกาพะยอม  หอพักโกสุมพิสัย ห้อง 121
 8. นายจักกาย ศรีสวัสดิ์ หอพักพยัคฆภูมิพิสัย ห้อง 124
 9. นายปิยะวัฒน์ ชารีรักษ์  หอพักพยัคฆภูมิพิสัย ห้อง 512
 10. นางสาวศศิประภา ศุภกิจ  หอพักวาปีปทุม ห้อง 212

ขอเชิญชวนนิสิตที่ส่งเรื่องเล่าเข้าประกวดและนิสิตทั่วไปเข้าร่วมโครงการเรื่องเล่าชาวหอ ปีที่ 8 ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กิจกรรมในงาน

 1. มอบทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ ปีที่ 8 (ผู้ที่ได้รับรางวัลให้ใส่ชุดนิสิต)
 2. ชมนิทรรศการเรื่องเล่าชาวหอ เล่มที่ 1 ถึงเล่มที่ 8

 

โทรศัพท์ เขตพื้นที่ขามเรียง 043-754418 และ 043-754305  
               เขตพื้นที่ในเมือง 043-970695 เบอร์ภายใน 2111

Check Also

ผลการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ

ประกาศกองอาคารส …