Breaking News
Home / ข่าว สำหรับนิสิต / มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดให้บริการตู้คีย์ออส

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดให้บริการตู้คีย์ออส

ประชาสัมพันธ์ไปยังนิสิตหอพักทุกท่าน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดให้บริการตู้คีย์ออส

เครื่องคีย์ออสเครื่องนี้ ทางกองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดให้มีไว้สำหรับบริการแก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระค่าบริการ อาทิ ค่าไฟฟ้า ค่าใบรับรองต่างๆ ค่าเทียบโอนรายวิชา ค่ารักษาสภาพนิสิต เพื่อใช้ในการสนับสนุนการให้บริการนิสิต โดยตู้อัตโนมัติ และลดความเสี่ยงในการรับเงินของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเพิ่มช่องทางการรับเงินให้กับนิสิต โดยนิสิตสามารถไปใช้บริการได้แล้ววันนี้ ที่จุดตั้งตู้คีย์ออส ตั้งอยู่บริเวณลานอาคารบริการนิสิต ด้านหลังกองทะเบียนและประมวลผล ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากกองคลังและพัสดุ คอยให้คำแนะนำสำหรับการใช้งานในระยะแรก ซึ่งเครื่องนี้จะเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถามได้ที่ กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754311

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : กองคลังและพัสดุ

Check Also

เปิดรับสมัครเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ2

ประชาสัมพันธ์ & …