Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / เปิดจองห้องพักงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560

เปิดจองห้องพักงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปีการศึกษา  2559-2560
                                               รับจริง 14 ธันวาคม 2560
                                               ซ้อมย่อย 10-11 ธันวาคม 2560
                                               ซ้อมใหญ่ 12 ธันวาคม 2560

ที่มีความประสงค์เข้าพักในหอพักของทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สามารถดูรายละเอียดและติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้

อัตราค่าห้องพักงานพระราชทานปริญญาบัตร คิดในอัตราเหมาจ่าย

เข้าพักได้ตั้งแต่วันวันที่ 9 ธันวาคม 2560  เป็นต้นไป (รวม6วัน)

เขตพื้นที่ขามเรียง#ห้องพักเต็ม#

หอพักนาดูน (บัณฑิตชาย)  #ห้องพักเต็ม# หอพักห้องน้ำรวม/ห้องพัดลม   อัตรา  1,500 บาท(อัตราเหมาจ่าย)  

หอพักชื่นชม (บัณฑิตหญิง) #ห้องพักเต็ม#  หอพักห้องน้ำในตัว/ห้องปรับอากาศ  อัตรา  2,250 บาท(อัตราเหมาจ่าย)  

เหลือเฉพาะเขตพื้นที่ในเมืองเท่านั่น

หอพักห้องน้ำในตัว/ห้องพัดลม   อัตรา  1,500 บาท(อัตราเหมาจ่าย)  จัดสรรที่หอพักอินทนิล  หอพักปาริชาติ

หอพักเบญจมาศ

หมายเหตุ //  กรณีห้องน้ำรวม(หอพักนาดูน)  ทางงานหอพักนิสิต จำเป็นต้องแบ่งโซน ห้องน้ำ/ห้องอาบน้ำ  เพื่อความสะดวกในการใช้บริการของบัณฑิตชาย  ดังนั้น  หากยอมรับเงื่อนไขการพักได้ จึงค่อยโทรศัพท์จองอีกครั้งตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้แล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

                                                    เขตพื้นที่ในเมือง  043-970695

การชำระเงิน  ชำระได้  2 ช่องทาง//คือ ด้วยตนเองที่สำนักงาน งานบริการหอพักนิสิต(ข้างตลาดน้อยมอใหม่) และทางธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม นางฉันทลักษณ์  สาชำนาญ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่   51 หมู่ 20 ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม 44150

เงื่อนไขการจ่ายเงิน// ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ที่จองห้องพักเรียบร้อยให้ทำการชำระเงินภายใน 3 วันเท่านั้น หากชำระทางธนาณัติให้โทรศัพท์แจ้งกลับทางงานบริการหอพัก เบอร์ 043-754418

 

 

Check Also

เปิดรับสมัครเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ2

ประชาสัมพันธ์ & …