Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการ กีฬาชาวหอ sport dormitory 2018

โครงการ กีฬาชาวหอ sport dormitory 2018

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ณ ลานกิจกรรมด้านหลังหอพักยางสีสุราช (เขตพื้นที่ขามเรียง) งานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ กีฬาชาวหอ sport dormitory 2018 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.บพิธ บุปผโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ อาจารย์ สันทนา ภิรมย์เกียรติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ และเจ้าหน้าที่งานหอพักฯ นักเรียน และนิสิต ร่วมโครงการในครั้งนี้
นายทรงกรต นักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตหอพักได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหอพัก ให้นิสิตเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความบันเทิง สร้างขวัญกำลังใจในการร่วมกิจกรรมของหอพัก พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศความทรงจำที่ดีในการใช้ชีวิตอยู่ในหอพัก และมอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน

ภาพ/ข่าว : พีระชาติ ไชยเยส

 

ดาวน์โหลด :ภาพโครงการ

Check Also

ผลการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ

ประกาศกองอาคารส …