Breaking News
Home / ข่าว สำหรับนิสิต / ผลการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ ปีที่ 9

ผลการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ ปีที่ 9

นิสิตสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ งานบริการหอพักนิสิต เขตพื้นที่ขามเรียง (ข้างตลาดน้อย)
หลักฐานในการรับรางวัล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
โทร 043-754418 และ 043-754305

Download (PDF, 74KB)

Check Also

เปิดรับสมัครเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ3

ประชาสัมพันธ์&n …