Breaking News
Home / ข่าว สำหรับนิสิต / กำหนดการยื่นเรื่องลาออกจากหอพัก ประจำปีการศึกษา3/2560

กำหนดการยื่นเรื่องลาออกจากหอพัก ประจำปีการศึกษา3/2560

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เรื่อง กำหนดการยื่นเรื่องลาออกจากหอพัก ประจำปีการศึกษา3/2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร เขตพื้นที่ขามเรียง หมายเลขโทรศัพท์ 043-754418,  043-754305 

                 เขตพื้นที่ในเมือง  หมายเลขโทรศัพท์ 043-970695

 

Download (PDF, 19KB)

Check Also

กีฬาชาวหอ มมส. Sport Dormitory 2019 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึง 20 พฤศจิกายน 2562

งานบริการหอพักน …