Home / ข่าว สำหรับนิสิต / ปฏิทินการบริหารจัดการหอพัก สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีระบบปกติและระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการบริหารจัดการหอพัก สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีระบบปกติและระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง ปฏิทินการบริหารจัดการหอพัก
สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีระบบปกติและระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร
เขตพื้นที่ขามเรียง หมายเลขโทรศัพท์ 043-754418, 043-754305
เขตพื้นที่ในเมือง หมายเลขโทรศัพท์ 043-970695

Download (PDF, 176KB)

Check Also

โครงการเรื่องเล่าชีวิตวิถีใหม่เด็กหอใน มมส.

โครงการเปิดตัวเ …