Breaking News
Home / กิจกรรมนิสิต / กีฬาชาวหอ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 12

กีฬาชาวหอ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ลานกิจกรรมด้านหลังหอพักยางสีสุราช (เขตพื้นที่ขามเรียง) งานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ กีฬาชาวหอ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 12 DORMITORY SPORT โดยมีท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.บพิธ  บุปผโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ สุวรรณทา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ อาจารย์สันทนา ภิรมย์เกียรติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ นางฉันทลักษณ์ สาชำนาญ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ นายกรกฎ ปางลีลาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ และเจ้าหน้าที่บุคลากร นิสิตนักเรียน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรีสันติสุข ทศไกร นักวิชาการการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน

เหตุผลสำคัญและวัตถุประสงค์การจัดงาน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตหอพักได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหอพัก
  2. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  3. เพื่อส่งเสริมความบันเทิง สร้างขวัญและกำลังใจในการร่วมกิจกรรมของหอพัก
  4. เพื่อสร้างบรรยากาศความทรงจำที่ดีในการใช้ชีวิตอยู่ในหอพัก
  5. เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

       โครงการดังกล่าวนอกจากเป็นการส่งเสริมนิสิตหอพักได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหอพัก ได้เล็งเห็นการออกกำลังกายและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วนั้น  ยังเป็นการคืนกำไรให้กับนิสิตที่พักอาศัยอยู่ในหอพักด้วยการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์และมอบถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬาแต่ละประเภท โดยมีการจัดแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท ดังนี้
1. ฟุตซอล ชาย
2. วอลเล่ย์บอล ชาย
3. วอลเล่ย์บอล หญิง

       ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและนิสิตทั้งเขตพื้นที่ขามเรียงและเขตพื้นที่ในเมือง และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาพ/ข่าว พีระชาติ ไชยเยส

คลิกดาวน์โหลดภาพโครงการ

Check Also

ผลการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ

ประกาศกองอาคารส …