Breaking News
Home / ข่าว สำหรับนิสิต / ขั้นตอนการชำระเงินผ่านระบบการศึกษาด้วย QR-Code

ขั้นตอนการชำระเงินผ่านระบบการศึกษาด้วย QR-Code

ชำระเงินผ่านระบบบริการการศึกษาด้วย  Qr-Code

ให้นิสิตล็อกอินเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา  จากนั้นให้คลิกที่เมนู  “ภาระค่าใช้จ่าย/ทุนการศึกษา”  จากปรากฏดังภาพ

เมื่อคลิกที่  Icon    จะปรากฏดังภาพ

จากนั้นให้ใช้  มือถือทำการ  Scan  Qr Code  เพื่อชำระเงิน

Download (PDF, 300KB)

Check Also

ผลการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ

ประกาศกองอาคารส …