Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / งานบริการหอพักนิสิตและกองอาคารสถานที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

งานบริการหอพักนิสิตและกองอาคารสถานที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

งานบริการหอพักนิสิตและกองอาคารสถานที่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางฉันทลักษณ์ สาชำนาญ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ นายกรกฎ ปาลีลาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ พร้อมด้วย หัวหน้างานส่วนต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำนวน 12 ท่าน โดยเข้าศึกษาดูงานด้านรูปแบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับหอพักนิสิต พร้อมได้เข้าเยี่ยมชมหอพักต่างๆ เขตพื้นที่ขามเรียง

ภาพ/ข่าว: จิรศักดิ์ วงพรมบุตร

Check Also

ผลการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ

ประกาศกองอาคารส …