Breaking News
Home / ข่าว สำหรับนิสิต / ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง กำหนดการยื่นเรื่องลาออกจากหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง กำหนดการยื่นเรื่องลาออกจากหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561

Download (PDF, 30KB)

ติดต่อสอบถาม (ในวันเวลาราชการเท่านั้น)

งานบริการหอพักนิสิต
เขตพื้นที่ขามเรียง 043-754418 / 043-754305 เขตพื้นที่ในเมือง 043-970695

Check Also

กีฬาชาวหอ มมส. Sport Dormitory 2019 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึง 20 พฤศจิกายน 2562

งานบริการหอพักน …