Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ประกาศ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ

ประกาศ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ

Download (PDF, 22KB)

ติดต่อสอบถาม (ในวันเวลาราชการเท่านั้น)

งานบริการหอพักนิสิต
เขตพื้นที่ขามเรียง 043-754418 / 043-754305 เขตพื้นที่ในเมือง 043-970695

Check Also

กีฬาชาวหอ มมส. Sport Dormitory 2019 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึง 20 พฤศจิกายน 2562

งานบริการหอพักน …