Breaking News
Home / ข่าว สำหรับนิสิต / งานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุตรตักบาตร โครงการทำบุญหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562

งานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุตรตักบาตร โครงการทำบุญหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการโครงการทำบุญหอพัก

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ.เขตพื้นที่ขามเรียง (บริเวณหลังหอพักยางสีสุราช)

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ.เขตพื้นที่ ในเมือง (บริเวณหอพัก ชงโค,พุทธรักษา,ชวนชม)

เวลา 06.30 น.                      ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร

                                             

เวลา 07.00 น.                      พระสงฆ์เดินทางมาถึง นิสิตและบุคลากรเข้าแถวเพื่อรอใส่บาตร

เวลา 08.00 น.                      ผู้นำพิธี /ประธานจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกัน

เวลา 08.10 น.                      ประธาน บุคลากรและนิสิต ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหาร

                                             สังฆทานและปัจจัยแก่พระสงฆ์

เวลา 08.30 น.                      พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ (ให้พร)

เวลา 09.00 น.                      เสร็จสิ้นโครงการ

**หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**

ติดต่อสอบถาม

งานบริการหอพักนิสิต เขตพื้นที่ขามเรียง 043-754418 / 043-754305 เขตพื้นที่ในเมือง 043-970695

Check Also

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่องการรายงานตัวเข้าหอพักและแนวปฏิบัติในการเข้าพักประจำปีการศึกษา 2564