Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ที่จองห้องพักงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ที่จองห้องพักงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าพัก ช่วงงานพระราชทานปริญญาบัตร(หอพักโกสุมพิสัย) ประจำปีการศึกษา 2561-2562

1.ติดต่อรับกุญแจห้องพักได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำหอพัก  โดยการแจ้งชื่อ-นามสกุล และแสดงหลักฐานการจ่ายเงิน

2.ชำระค่าประกันกุญแจห้องพัก  อัตรา 200 บาทต่อห้อง

3.อุปกรณ์ที่จัดสรรในห้องพัก ได้แก่  ผ้าห่ม  ผ้าปู  หมอน  ปลอกหมอน  หากเกิดการชำรุดเสียหายให้ผู้เข้าพักอาศัยรับผิดชอบตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4.การเข้าพักของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตในหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและแนวปฏิบัติของหอพัก

5.บัณฑิตสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2562

6.วันราชการ จันทร์ -ศุกร์ ให้บริการเวลา 08.30 -20.30 น. ส่วนใน วันเสาร์ – อาทิตย์ ให้บริการเวลา 09.30 -16.00 น.

หมายเหตุ  กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมใดๆ เกี่ยวกับการเข้าพัก  ให้ติดต่อที่หมายเลข  086-2286213, 0815740744  เวลาราชการโทร. 043-754305

Check Also

ผลการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ

ประกาศกองอาคารส …