Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / เสวนาเรื่องเล่าชาวหอปี 11

เสวนาเรื่องเล่าชาวหอปี 11

งานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่  จัดโครงการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ ปีที่ 11

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.30 น. ณ หน้าบริเวณตลาดน้อย งานบริการหอพักนิสิต ได้จัดเสวนาเรื่องเล่าชาวหอกับนิสิตที่ได้รับรางวัลประกวดเรื่องเล่าปี10
1. นางสาวเนติกานต์ วิริยะวงษ์วาณิชย์ นิสิตหอพักบรบือ รางวัลชนะเลิศ เรื่องเล่าชาวหอ ปีที่10
2.นายจักกาย ศรีสวัสดิ์ ณ ปัจจุบันเป็นนิสิตหอพักราชพฤกษ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เรื่องเล่าชาวหอปี10
3. นางสาวรุ่งนภา วอดทอง นิสิตหอพักบรบือ รางวัลชมเชย เรื่องเล่าชาวหอ ปี10
4. นางสาวพิมพ์พิศา โสภากัณฑ์ นิสิตหอพักวาปีปทุมห้อง427 รางวัลชมเชย เรื่องเล่าปี 10
โดยมีนายสุนทะระ ทองนพ จากสถานีวิทยุ มมส เป็นพิธีกรในการเสวนาครั้งนี้ และได้มีการจัดแสดงดนตรีโฟล์คซองพร้อมเชิญนิสิตที่ได้รับรางวัลประกวดเรื่องเล่าเข้ามาพูดคุยและแนะนำวิธีการเขียนบทความเรื่องเล่าในแบบที่ถูกต้อง สร้างสรรค์และเข้าใจง่ายตามแบบฉบับของตนเอง พร้อมจัดนิทรรศการแสดงผลงานเรื่องเล่าชาวหอของนิสิตในปีที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการเรื่องเล่าชาวหอและเพื่อให้นิสิตได้ถ่ายทอดเรื่องเล่าภายในหอพักที่ตนเองได้อาศัยอยู่ระหว่างที่ศึกษาอยู่รั้วมหาวิทยาลัย ส่งเสริมทักษะการเขียน ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีขั้นตอนในการเขียนเรื่องเล่า พร้อมได้จัดทำหนังสือรวบรวมเรื่องเล่าเด็กหอในไว้เป็นอนุสรณ์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
ภาพ:ข่าว พีระชาติ ไชยเยส

ดาวน์โหลดภาพโครงการ

Check Also

ผลการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ

ประกาศกองอาคารส …