Home / ข่าว สำหรับนิสิต / ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ปฏิทินการบริหารจัดการหอพัก ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ปฏิทินการบริหารจัดการหอพัก ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง ปฏิทินการบริหารจัดการหอพัก สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีระบบปกติและระบบพิเศษประจำปีการศึกษา 2563

Download (PDF, 148KB)

Check Also

สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2563