Breaking News
Home / ข่าว สำหรับนิสิต / ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ปฏิทินการบริหารจัดการหอพัก ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ปฏิทินการบริหารจัดการหอพัก ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง ปฏิทินการบริหารจัดการหอพัก สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีระบบปกติและระบบพิเศษประจำปีการศึกษา 2563

Download (PDF, 148KB)

Check Also

ผลการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ

ประกาศกองอาคารส …