Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่องการรายงานตัวเข้าหอพักและแนวปฏิบัติในการเข้าพักประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่องการรายงานตัวเข้าหอพักและแนวปฏิบัติในการเข้าพักประจำปีการศึกษา 2564

Download (PDF, 390KB)

Check Also

ผลการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ

ประกาศกองอาคารส …