Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ผลการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ

ผลการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ

ประกาศกองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่องผลประกวดเรื่องเล่าชาวหอ

Download (PDF, 302KB)

Check Also

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่องการรายงานตัวเข้าหอพักและแนวปฏิบัติในการเข้าพักประจำปีการศึกษา 2564