Breaking News
Home / รวบรวมข่าวเด่น / โครงการกีฬาสีชาวหอ

โครงการกีฬาสีชาวหอ

โครงการกีฬาสีชาวหอ ระยะเวลาดำเนินการ 8 กุมภาพันธ์ 59 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 59

วัตถุประสงค์การจัดโครงการกีฬาสีชาวหอ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตหอพักได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหอพัก ให้นิสิตเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความบันเทิง สร้างขวัญกำลังใจในการร่วมกิจกรรมของหอพัก พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศความทรงจำที่ดีในการใช้ชีวิตอยู่ในหอพัก และได้เปิดโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

 

ภาพ : พีระชาติ ไชยเยส

Check Also

เปิดรับสมัครเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ2

ประชาสัมพันธ์ & …