Breaking News
Home / ทุนการศึกษา / ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับปริญญาตรี เข้าร่วมชิงทุนรางวัลในโครงการ อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 2 ชิงทุนรางวัล 20,000 บาท จำนวน 40 ทุนรางวัล

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับปริญญาตรี เข้าร่วมชิงทุนรางวัลในโครงการ อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 2 ชิงทุนรางวัล 20,000 บาท จำนวน 40 ทุนรางวัล

คำประกาศชมนาด

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Check Also

นิวซีแลนด์เปิดรับสมัครทุนบัณฑิตศึกษาแบบเต็ม New Zealand – ASEAN Scholars Awards (NZ-AS) ปี 2559

โครงการ New Zea …