Breaking News
Home / ประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559

ขอเชิญนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559

Capture

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Check Also

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่องการรายงานตัวเข้าหอพักและแนวปฏิบัติในการเข้าพักประจำปีการศึกษา 2564