Breaking News
Home / ประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559

ขอเชิญนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559

Capture

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Check Also

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ปฏิทินการบริหารจัดการหอพัก ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาล …