ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
 

งานบริการหอพักนิสิตกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โทรศัพท์ เขตพื้นที่ขามเรียง 043-754418 และ 043-754305 

               เขตพื้นที่ในเมือง 043-970695 เบอร์ภายใน 2111