วิธีชำระค่าหอพัก

วิธีชำระค่าหอพัก

ตัวอย่างการชำระเงินผ่านระบบบริการการศึกษาด้วย  Qr-Code

ให้นิสิตล็อกอินเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา  Mahasarakham University (msu.ac.th)  จากนั้นให้คลิกที่เมนู  “ภาระค่าใช้จ่าย/ทุนการศึกษา”  จากปรากฏดังภาพ

เมื่อคลิกที่  Icon    จะปรากฏดังภาพ

จากนั้นให้ใช้  มือถือทำการ  Scan  Qr Code  เพื่อชำระเงิน