วิธีปริ้นใบชำระค่าหอพัก

วิธีปริ้นใบชำระค่าหอพัก

ชำระเงินผ่านระบบบริการการศึกษาด้วย  Qr-Code
ให้นิสิตล็อกอินเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา  จากนั้นให้คลิกที่เมนู  “ภาระค่าใช้จ่าย/ทุนการศึกษา”  จากปรากฏดังภาพ


เมื่อคลิกที่  Icon    จะปรากฏดังภาพ
จากนั้นให้ใช้  มือถือทำการ  Scan  Qr Code  เพื่อชำระเงิน