หน้าหลัก

ตรวจสอบรายชื่อที่สมัครหอพัก
รายชื่อหอพัก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อหอ เพศ ประเภทหอพัก ราคา/ภาคเรียน ที่ตั้ง จำนวนที่รับได้/เตียง ตัวอย่างหอ
หอพักราชพฤกษ์ [ห้องน้ำในตัว] หอชาย 2 เตียง พัดลม 5,500 หอพักเขตพื้นที่ ในเมือง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักปาริชาติ [ห้องน้ำในตัว] หอหญิง 2 เตียง พัดลม 6,000 หอพักเขตพื้นที่ ในเมือง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักการเกด [ห้องน้ำในตัว] หอชาย 2 เตียง พัดลม 6,000 หอพักเขตพื้นที่ ในเมือง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักการเวก [ห้องน้ำในตัว] หอหญิง 2 เตียง ปรับอากาศ 7,500 หอพักเขตพื้นที่ ในเมือง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักชวนชม [ห้องน้ำในตัว] หอหญิง 2 เตียง พัดลม 6,000 หอพักเขตพื้นที่ ในเมือง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักพุทรักษา [ห้องน้ำในตัว] หอหญิง 2 เตียง พัดลม 6,000 หอพักเขตพื้นที่ ในเมือง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักชงโค [ห้องน้ำในตัว] หอหญิง 2 เตียง พัดลม 6,000 หอพักเขตพื้นที่ ในเมือง ดูตัวอย่างหอพัก
หออินทนิล [ห้องน้ำในตัว] หอหญิง 2 เตียง พัดลม 6,000 หอพักเขตพื้นที่ ในเมือง ดูตัวอย่างหอพัก
ชื่อหอ เพศ ประเภทหอพัก ราคา/ภาคเรียน ที่ตั้ง จำนวนที่รับได้/เตียง ตัวอย่างหอ
หอพักเชียงยืน [ห้องน้ำในตัว] หอชาย 2 เตียง ปรับอากาศ 6,400 หอพักเขตพื้นที่ ขามเรียง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักพยัคฆภูมิพิสัยพัดลม [ห้องน้ำรวม] หอชาย 3 เตียง พัดลม 4,000 หอพักเขตพื้นที่ ขามเรียง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักพยัคฆภูมิพิสัยปรับอากาศ [ห้องน้ำรวม] หอชาย 3 เตียง ปรับอากาศ 5,400 หอพักเขตพื้นที่ ขามเรียง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักบรบือ [ห้องน้ำในตัว หอหญิง 2 เตียง พัดลม 5,400 หอพักเขตพื้นที่ ขามเรียง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักโกสุมพิสัยพัดลม [ห้องน้ำรวม] หอหญิง 3 เตียง พัดลม 4,000 หอพักเขตพื้นที่ ขามเรียง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักโกสุมพิสัยปรับอากาศ [ห้องน้ำรวม] หอหญิง 3 เตียง ปรับอากาศ 5,400 หอพักเขตพื้นที่ ขามเรียง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักยางสีสุราช [ห้องน้ำในตัว] หอหญิง 4 เตียง พัดลม 4,000 หอพักเขตพื้นที่ ขามเรียง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักกันทรวิชัย [ห้องน้ำรวม] หอหญิง 2 เตียง พัดลม 6,000 หอพักเขตพื้นที่ ขามเรียง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักวาปีปทุม [ห้องน้ำรวม] หอหญิง 2 เตียง พัดลม 6,000 หอพักเขตพื้นที่ ขามเรียง ดูตัวอย่างหอพัก
ข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 2022-03-15
โดย Administrator