หน้าหลัก

ตรวจสอบรายชื่อที่สมัครหอพัก
รายชื่อหอพัก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อหอ เพศ ประเภทหอพัก ราคา/ภาคเรียน ที่ตั้ง จำนวนที่รับได้/เตียง ตัวอย่างหอ
หอพักราชพฤกษ์ [ห้องน้ำในตัว] หอชาย 2 เตียง พัดลม 5,500 หอพักเขตพื้นที่ ในเมือง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักปาริชาติ [ห้องน้ำในตัว] หอหญิง 2 เตียง พัดลม 6,000 หอพักเขตพื้นที่ ในเมือง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักการเกด [ห้องน้ำในตัว] หอชาย 2 เตียง พัดลม 6,000 หอพักเขตพื้นที่ ในเมือง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักการเวก [ห้องน้ำในตัว] หอหญิง 2 เตียง ปรับอากาศ 7,500 หอพักเขตพื้นที่ ในเมือง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักชวนชม [ห้องน้ำในตัว] หอหญิง 2 เตียง พัดลม 6,000 หอพักเขตพื้นที่ ในเมือง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักพุทรักษา [ห้องน้ำในตัว] หอหญิง 2 เตียง พัดลม 6,000 หอพักเขตพื้นที่ ในเมือง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักชงโค [ห้องน้ำในตัว] หอหญิง 2 เตียง พัดลม 6,000 หอพักเขตพื้นที่ ในเมือง ดูตัวอย่างหอพัก
หออินทนิล [ห้องน้ำในตัว] หอหญิง 2 เตียง พัดลม 6,000 หอพักเขตพื้นที่ ในเมือง ดูตัวอย่างหอพัก
ชื่อหอ เพศ ประเภทหอพัก ราคา/ภาคเรียน ที่ตั้ง จำนวนที่รับได้/เตียง ตัวอย่างหอ
หอพักเชียงยืน [ห้องน้ำในตัว] หอชาย 2 เตียง ปรับอากาศ 6,400 หอพักเขตพื้นที่ ขามเรียง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักพยัคฆภูมิพิสัยพัดลม [ห้องน้ำรวม] หอชาย 3 เตียง พัดลม 4,000 หอพักเขตพื้นที่ ขามเรียง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักพยัคฆภูมิพิสัยปรับอากาศ [ห้องน้ำรวม] หอชาย 3 เตียง ปรับอากาศ 5,400 หอพักเขตพื้นที่ ขามเรียง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักโกสุมพิสัยพัดลม [ห้องน้ำรวม] หอหญิง 3 เตียง พัดลม 4,000 หอพักเขตพื้นที่ ขามเรียง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักโกสุมพิสัยปรับอากาศ [ห้องน้ำรวม] หอหญิง 3 เตียง ปรับอากาศ 5,400 หอพักเขตพื้นที่ ขามเรียง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักยางสีสุราช [ห้องน้ำในตัว] หอหญิง 4 เตียง พัดลม 4,000 หอพักเขตพื้นที่ ขามเรียง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักกันทรวิชัย [ห้องน้ำรวม] หอหญิง 2 เตียง พัดลม 6,000 หอพักเขตพื้นที่ ขามเรียง ดูตัวอย่างหอพัก
หอพักวาปีปทุม [ห้องน้ำรวม] หอหญิง 2 เตียง พัดลม 6,000 หอพักเขตพื้นที่ ขามเรียง ดูตัวอย่างหอพัก
ข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 2020-06-02
โดย Administrator

ประกาศจากงานบริการหอพักนิสิต เปิดรับสมัครนิสิตเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2565


 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการสมัครเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2565

1. นิสิตที่พักในหอพักมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษา 1/2565 และนิสิตที่มาจากพื้นที่ต่างจังหวัดหากประสงค์จะสมัครเข้าพักหอพักมหาวิทยาลัย ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 โดส และมีหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ เครื่องตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

2. นิสิตสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://dorm.msu.ac.th/MSU_DORM/

3. นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพัก ณ หอพักที่เปิดให้บริการ และทางระบบบริการการศึกษา REG MSU ของนิสิต (https://reg.msu.ac.th/registrar/home.asp) 

4. หลังจากสมัครชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่รับเข้าระบบถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สามารถชำระเงินได้ผ่าน QR code 

ของอัตราค่าบำรุงหอพักตามที่ขึ้นในระบบให้ชำระโดยการชำระผ่านระบบบริการการศึกษา

5. นิสิตที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

6. นิสิตที่ประสงค์พักด้วยกันให้แจ้งที่เจ้าหน้าที่ประจำหอพัก(เบอร์โทร.ตามหน้าเว็บไซต์) หรือโทรศัพท์  043-754418;  เขตพื้นที่ในเมือง  043-970695 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 2022-03-15
โดย Administrator

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการสมัครหอพัก ปีการศึกษา 2565
1. นิสิตทุกชั้นปี สามารถสมัครหอพักผ่านออนไลน์  ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  และชำระค่าบำรุงหอพักได้ตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่รับเข้าระบบ  ผ่าน  Qr code 

2. นิสิตที่สมัครอยู่หอพักและได้รับสิทธิ์เข้าพักจะต้องพักในหอพักมหาวิทยาลัยเป็นระยะ
เวลา 1 ปีการศึกษา (2 ภาคการศึกษา) 
3. เมื่อนิสิตชำระเงินค่าบำรุงหอพักเป็นที่เรียบร้อยและได้สละสิทธิ์ในภายหลังทาง
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบำรุงหอพัก โดยให้เป็นไปตามประกาศการคืนเงินของมหาวิทยาลัย
4. นิสิตสามารถเลือกที่จะพักในหอพักประเภทต่างๆ ได้ตามความต้องการ โดยสามารถ
เหมาจ่ายค่าบำรุงหอพักตามอัตราค่าบำรุงหอพักประเภทนั้นๆ หากประสงค์จะพักกับเพื่อนที่มาด้วยกันให้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่หอพัก(หมายเลขโทรศัพท์ตามหน้าเว็บไซต์หอพัก) 
5.  กรณีนิสิตชำระค่าบำรุงหอพักในอัตราเหมาจ่ายในภาคการศึกษาที่ 1 แล้วนิสิตต้อง
ชำระค่าบำรุงหอพักในอัตราเหมาจ่ายในภาคการศึกษาที่ 2 ด้วย
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 2022-03-15
โดย Administrator